» Historia procesu

Historia procesu

Procesy kanonizacyjne Franciszka i Hiacynty Marto – pastuszków fatimskich, którym ukazała się Matka Boska – zainicjował w 1952 r. bp José Alves Correia da Silva. Pierwszym postulatorem został wówczas mianowany ksiądz kanonik João Pereira Venâncio, który rozpoczął oba procesy.

Pierwszy etap procesu diecezjalnego w sprawie uznania heroiczności cnót rozpoczął się 30 kwietnia 1952 r., a zakończył: 2 lipca 1979 r. – w części dotyczącej Hiacynty, a 3 sierpnia 1979 r. – w części dotyczącej Franciszka.

W 1954 r. ksiądz kanonik João Pereira Venâncio został mianowany biskupem, a w 1958 r. objął diecezję Leiria. W 1960 r. mianował na postulatora procesów obojga pastuszków ks. Ludwika Kondora SVD; tę funkcje, pochodzący z Węgier kapłan, sprawował do swojej śmierci w 2009 r.

W 1979 r. procesy zostały przekazane do Rzymu. W tym samym roku ks. Paolo Molinari SJ został mianowany postulatorem in urbe, a ks. Luís Kondor SVD postuladorem extra urbem.

Ponieważ do tej pory Kościół kanonizował wyłącznie dzieci-męczenników, konieczna była długa debata na temat możliwości osiągnięcia duchowej dojrzałości wiary przez dziecko. Ostatecznie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała opinię o „zdolności dzieci do praktykowania cnót w stopniu heroicznym i do męczeństwa”, która w pozytywny sposób odnosiła się do możliwości kanonizacji dzieci nie będących męczennikami.

Po przedstawieniu tego korzystnego stanowiska Watykanu, w 1988 r. zredagowano i przedstawiono Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio o cnotach Franciszka i Hiacynty. 13 maja 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście podpisał Dekret o heroiczności cnót Sług Bożych Franciszka i Hiacynty Marto, nadając im tytuł Czcigodnych.

22 czerwca 1999 r. został zatwierdzony cud uzdrowienia za wstawiennictwem Franciszka i Hiacynty, który otworzył drogę do beatyfikacji obojga dzieci poprzez jeden wspólny proces. W Roku Jubileuszowym, 13 maja 2000 r., w Fatimie papież Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę. Po raz pierwszy w historii Kościoła zostały beatyfikowane tak małe dzieci nie będące męczennikami (Hiacynta zmarła w wieku 9, a jej brat – 10 lat).

1 listopada 2009 r. postulatorką extra urbem została S. Ângela de Fátima Coelho ASM. 22 czerwca 2012 r. otrzymała nominację na postulatorkę in urbe.

Trwają prace procesu kanonizacyjnego z nadzieją na nowy cud, który doprowadzi do kanonizacji Franciszka i Hiacynty.