» WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

Biuletyn Styczen-Marzec dostępny na stronie internetowej

Polaco

Na stornie internetowej Postulacji Franciszka i Hiacynty Marto jest już dostępny do pobrania biuletyn Styczen-marzec.

Kwartalnik ten jest wydawany od 1963 roku. Jego główne cele to ukazywanie i pogłębianie duchowości pastuszków fatimskich, a także upowszechnianie orędzia fatimskiego i prezentowanie związanych z tym wydarzeń. Biuletyn jest publikowany w 8 językach (portugalskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim, węgierskim i polskim) i rozsyłany do ponad 190 krajów na całym świecie.

„Dwie świece, które Bóg zapalił” rozświetlą ołtarze całego świata!

PAFRJA75x11

20 kwietnia papież Franciszek wraz z kardynałami zebranymi na konsystorzu podjął decyzję, że kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto odbędzie się 13 maja 2017 r. w Fatimie podczas pielgrzymki Jego Świątobliwości do Sanktuarium Fatimskiego z okazji uroczystości stulecia objawień.

Postulacja Procesów Kanonizacyjnych Franciszka i Hiacynty Marto z ogromną radością przyjęła wiadomość o kanonizacji dzieci, które tak gorliwie odpowiedziały na wezwania Anioła Pokoju i Matki Boskiej Różańcowej, że stały się dla każdego człowieka wierzącego i dla całego Kościoła powszechnego wzorem życia w pełni ofiarowanego Bogu.

Przypomnijmy, że 13 maja 2000 r., w dniu beatyfikacji pastuszków fatimskich, papież Jan Paweł II powiedział:  „(…) Kościół pragnie jak gdyby postawić na świeczniku te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludzkość w godzinie mroku i niepokoju. Niech rozjaśniają one drogę tej niezmierzonej rzeszy pielgrzymów (…)”. Wielka radość, jaką Hiacynta i Franciszek odczuwali widząc Matkę Boską, staje się dziś naszą radością. Oto świętość pierwszych w historii Kościoła dzieci kanonizowanych mimo, że nie były męczennikami, lśnić będzie w Niebiosach i na ołtarzach całej ziemi.

 

S. Ângela de Fátima Coelho ASM

Postulatorka

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA DEKRETU O CUDZIE

Pastorinhos

23 marca 2017 r. Ojciec Święty przyjął na audiencji Jego Eminencję wielebnego księdza kardynała Angelo Amato SDB, przewodniczącego Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kard. Amato przedstawił papieżowi dekret, zatwierdzający cud przypisywany wstawiennictwu błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto, widzących z Fatimy.

Wiadomość ta jest dla Postulacji Franciszka i Hiacynty Marto powodem ogromnej radości. Jesteśmy głęboko przekonani, że przykład dwojga pastuszków – świadków obecności Boga za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny – zachęci Kościół do życia świętego i ofiarowanego Bogu dla dobra bliźnich.

Konsystorz, na który ustali datę kanonizacji odbędzie się 20 kwietnia 2017 r.

 

S. Ângela de Fátima Coelho ASM

Postulatorka

Biuletyn Lipiec-wrzesień dostępny na stronie internetowej

PastorinhosPolaco-1

Na stornie internetowej Postulacji Franciszka i Hiacynty Marto jest już dostępny do pobrania biuletyn Lipiec-wrzesień.

Kwartalnik ten jest wydawany od 1963 roku. Jego główne cele to ukazywanie i pogłębianie duchowości pastuszków fatimskich, a także upowszechnianie orędzia fatimskiego i prezentowanie związanych z tym wydarzeń. Biuletyn jest publikowany w 8 językach (portugalskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim, węgierskim i polskim) i rozsyłany do ponad 190 krajów na całym świecie.

Biuletyn Kwiecień-Czerwiec 2016 dostępny na stronie internetowej

PolakoAbril-Junho-1

Na stornie internetowej Postulacji Franciszka i Hiacynty Marto jest już dostępny do pobrania biuletyn Kwiecień-Czerwiec 2016.

Kwartalnik ten jest wydawany od 1963 roku. Jego główne cele to ukazywanie i pogłębianie duchowości pastuszków fatimskich, a także upowszechnianie orędzia fatimskiego i prezentowanie związanych z tym wydarzeń. Biuletyn jest publikowany w 8 językach (portugalskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim, węgierskim i polskim) i rozsyłany do ponad 190 krajów na całym świecie.

Noce światła w Valinhos i Aljustrel

154A7967

Fascynujący pokaz multimedialny na stulecie objawień Anioła

W dniach 24, 25 i 26 czerwca Valinhos i Aljustrel zajaśniały „Światłem Anioła”!  Tym fascynującym pokazem multimedialnym Sanktuarium Fatimskie chce upamiętnić stulecie objawień Anioła trojgu pastuszkom.

„Objawienia Anioła to swoista «brama», która prowadzi do objawień fatimskich i ich orędzia, zapowiadając bezpośrednio i pośrednio ich najważniejsze treści”, stwierdził rektor Sanktuarium Fatimskiego podczas prezentacji projektu.

Projekt, stworzony w pracowni artystycznej Ocubo, ożywił miejsca, w których pastuszkowie po raz pierwszy doświadczyli Bożego objawienia.

„Piękno miejsc, w których prezentowany jest pokaz multimedialny «Światło Anioła», zachęca do kontemplacji i przeżywania wizualizacji stworzonej w pracowni Ocubo. Staraliśmy się zinterpretować i przełożyć na język multimediów orędzie fatimskie, w taki sposób, aby włączyć w to wydarzenie wszystkich obecnych, aby przykuć uwagę wszystkich widzów”, powiedział Nuno Maya, dyrektor artystyczny pracowni Ocubo.

Fascynujący pokaz multimedialny obejmował projekcje video mappingu na fasadach domów widzących, w miejscach trzech objawień Anioła i na pomniku w Valinhos; także w niektórych punktach trasy łączącej te miejsca powstały, dostosowane do otoczenia, instalacje świetlne inspirujące do wyjątkowych doświadczeń estetycznych i duchowych.

Spektakl multidyscyplinarny poświęcony objawieniom Matki Boskiej w Fatimie

20160511_155125

11, 13 i 15 maja br. w Centrum Pastoralnym Pawła VI zaprezentowano widowisko multidyscyplinarne „Fatima – dzień, w którym zatańczyło słońce”. 11 maja miał miejsce przedpremierowy pokaz spektaklu, na który zaproszono uczniów czterech szkoły z Fatimy. 13 i 15 maja odbyły się przedstawienia otwarte. Z tej wyjątkowej okazji skorzystało bardzo wiele osób. Trzy spektakle nie wystarczyły jednak, aby zaspokoić zainteresowanie wszystkich chętnych, pragnących obejrzeć to niezwykłe przedstawienie.

Po pokazach w Fatmie spektakl będzie wystawiany w Portugalii w Teatrze Miejskim w Bragança, a następnie w Brazylii m.in. w São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitibie, Recife i Natal.

Widowisko multidyscyplinarne „Fatima – dzień, w którym zatańczyło słońce” stanowi element programu kulturalnego przygotowanego przez Sanktuarium Fatimskie na obchody stulecia objawień. Autorami i wykonawcami przedstawienia jest grupa Vortice Dance Company.

Ten nowatorski projekt artystyczny przedstawia objawienia w Fatimie jako wydarzenie, które wywarło ogromny wpływ na wiek XX i całą historię współczesną.

Choreografowie i dyrektorzy artystyczni zespołu: Cláudia Martins i Rafael Arrio stworzyli spektakl opowiadający o spotkaniu Pani „w białej sukni, jaśniejącej jak słońce” z trojgiem dzieci z Aljustrel: Łucją, Hiacyntą i Franciszkiem, starając się jednocześnie pokazać możliwe związki między tym wydarzeniem i czasami współczesnymi.

Obraz otoczonej Bożym światłem Maryi, wskazującej różaniec jako narzędzie do uzyskania pokoju na świecie, dramatyczna wizja piekła, wzywająca do refleksji nad horyzontem ludzkiego życia, piękny obraz wirującego słońca skonfrontowano ze współczesnymi sytuacjami, w których wiara, nadzieja i miłość inspirują postawy odwagi, bezgranicznego oddania i wytrwałości oraz modlitwy rozumianej jako spotkanie z Bogiem i bliźnimi.

W posługującym się współczesnym językiem sztuki spektaklu wykorzystano elementy wielu dziedzin sztuki: tańca, projekcji audiowizualnych, video mappingu, projekcji hologramowych, wizualizacji 3D; na scenie pojawiły się także figury wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu. W widowisku występują artyści różnych narodowości, którzy ukazują znaczenie i szeroki zasięg orędzia fatimskiego w naszych czasach.

„To z pastuszkami rozpoczęliśmy tę drogę i zawsze będziemy nią podążać”

13maio

Bardzo wielu pielgrzymów przybyło do Fatimy 13 maja tego roku, by świętować 99. rocznicę pierwszego objawienia Matki Boskiej. Tego samego dnia przypada również 16. rocznica beatyfikacji pastuszków Franciszka i Hiacynty Marto.

13 maja 2000 r., podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, papież Jan Paweł II mówił: „Na mocy Bożego zamysłu zstąpiła z nieba na ziemię, poszukując maluczkich wybranych przez Ojca, «Niewiasta obleczona w słońce» (Ap 12,1). Przemawia do nich matczynym głosem i sercem: wzywa ich, aby złożyli samych siebie w ofierze zadośćuczynienia, sama zaś obiecuje doprowadzić ich bezpiecznie do Boga. Z Jej macierzyńskich dłoni promieniuje światłość, która przenika ich do głębi tak, że czują się zanurzeni w Bogu, niczym człowiek, który – jak sami powiedzą – przegląda się w lustrze”.

Ojciec Święty powiedział także: „Przez ten obrzęd Kościół pragnie jak gdyby postawić na świeczniku te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludzkość w godzinie mroku i niepokoju. Niech rozjaśniają one drogę tej niezmierzonej rzeszy pielgrzymów i wszystkim, którzy towarzyszą nam za pośrednictwem radia i telewizji. Niech tych dwoje będzie przyjaznym światłem, oświetlającym całą Portugalię, a w szczególny sposób tutejszą diecezję Leiria-Fatima.”

Zarówno w roku 2000, jak i teraz – w 2016, kapłani wygłaszający homilie zwracali uwagę na potrzebę nawrócenia, do którego wzywała Matka Boska, prosząc pastuszków, aby modlili się za grzeszników.

Przewodniczący Mszy św. podczas tegorocznej pielgrzymki rocznicowej w dniu 13 maja bp António Marto, ordynariusz diecezji Leiria-Fatima, powiedział: „Sto lat temu Maryje uczyła dzieci, jak się modlić. Dziś jest nas tu tak wielu i też się uczymy. To jako dzieci Boże pójdziemy drogą prowadzącą z ziemi do nieba, jako dzieci wkroczymy do Królestwa Niebieskiego. To z pastuszkami rozpoczęliśmy tę drogę i zawsze będziemy nią podążać”.

Biuletyn Stycze-Marzec 2016 dostępny na stronie internetowej

Capa-Pol

Na stornie internetowej Postulacji Franciszka i Hiacynty Marto jest już dostępny do pobrania biuletyn Stycze-Marzec 2016.

Kwartalnik ten jest wydawany od 1963 roku. Jego główne cele to ukazywanie i pogłębianie duchowości pastuszków fatimskich, a także upowszechnianie orędzia fatimskiego i prezentowanie związanych z tym wydarzeń. Biuletyn jest publikowany w 8 językach (portugalskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim, węgierskim i polskim) i rozsyłany do ponad 190 krajów na całym świecie.

W Domu Świec zaprezentowano oficjalną biografię siostry Łucji

IrmãLucia

31 marca 2016 r. w Domu Świec odbyła się prezentacja książki Lúcia, A Vida da Pastorinha de Fátima (Łucja, życie pasterki z Fatimy), której autorką jest Thereza Ameal; ilustracje wykonał Pedro Rocha e Mello. Prezentację nowej publikacji prowadziła siostra Ângela de Fátima Coelho, postulatorka procesu kanonizacyjnego Franciszka i Hiacynty Marto oraz wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji.

Przeznaczona dla dzieci i młodzieży książka przedstawia niezwykle wierny portret widzącej z Fatimy, od dzieciństwa po ostatnie dni jej życia. Bogato ilustrowane wydanie stanowi oficjalną biografię siostry Łucji – postaci wyjątkowej dla historii Kościoła i Portugalii.

Uczestnicząca w prezentacji swego dzieła autorka powiedziała: „Łucja była – i nie była – dziewczynką podobną do innych dzieci w swoim wieku. [...] Od dnia, w którym – wraz ze swymi kuzynami Hiacyntą i Franciszkiem – ujrzała w Fatimie, nad koroną dębu, Matkę Boską i rozmawiała z Nią, bez reszty oddała się Bogu”.

Siostra Ângela przypomniała zgromadzonej w Domu Świec publiczności, że dzieciństwo Łucji przypadło na wyjątkowo trudny okres historii świata, co nie pozostało bez wpływu na losy dziewczynki, ani na orędzie, którego stała się ona świadkiem. Ten związek życia widzącej z historią ludzkości jest wyraźnie ukazany w prezentowanej książce.

Thereza Ameal posiada licencjat z historii; uczestniczy w wielu inicjatywach na rzecz ochrony życia, organizuje pielgrzymki i rekolekcji dla małżeństw w kryzysie oraz osób przeżywających trudności z wiarą. Jest również koordynatorką i współautorką innych książek dla dzieci, takich jak: Nossa Senhora na História de Portugal (Matka Boska w historii Portugalii), As minhas primeiras orações (Moje pierwsze modlitwy), Orações para todas as ocasiões (Modlitwy na wszystkie okazje), Rezar, cantar e crescer (Modlić się, śpiewać i wzrastać).

Pedro Rocha e Mello ukończył studia licencjackie w dziedzinie sztuk multimedialnych; pracuje jako ilustrator i oraz freelancer, wykonujące zlecenia w różnych obszarach sztuki.

1 / 1012345...10...»»