» Spektakl multidyscyplinarny poświęcony objawieniom Matki Boskiej w Fatimie

Spektakl multidyscyplinarny poświęcony objawieniom Matki Boskiej w Fatimie

20160511_155125

11, 13 i 15 maja br. w Centrum Pastoralnym Pawła VI zaprezentowano widowisko multidyscyplinarne „Fatima – dzień, w którym zatańczyło słońce”. 11 maja miał miejsce przedpremierowy pokaz spektaklu, na który zaproszono uczniów czterech szkoły z Fatimy. 13 i 15 maja odbyły się przedstawienia otwarte. Z tej wyjątkowej okazji skorzystało bardzo wiele osób. Trzy spektakle nie wystarczyły jednak, aby zaspokoić zainteresowanie wszystkich chętnych, pragnących obejrzeć to niezwykłe przedstawienie.

Po pokazach w Fatmie spektakl będzie wystawiany w Portugalii w Teatrze Miejskim w Bragança, a następnie w Brazylii m.in. w São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitibie, Recife i Natal.

Widowisko multidyscyplinarne „Fatima – dzień, w którym zatańczyło słońce” stanowi element programu kulturalnego przygotowanego przez Sanktuarium Fatimskie na obchody stulecia objawień. Autorami i wykonawcami przedstawienia jest grupa Vortice Dance Company.

Ten nowatorski projekt artystyczny przedstawia objawienia w Fatimie jako wydarzenie, które wywarło ogromny wpływ na wiek XX i całą historię współczesną.

Choreografowie i dyrektorzy artystyczni zespołu: Cláudia Martins i Rafael Arrio stworzyli spektakl opowiadający o spotkaniu Pani „w białej sukni, jaśniejącej jak słońce” z trojgiem dzieci z Aljustrel: Łucją, Hiacyntą i Franciszkiem, starając się jednocześnie pokazać możliwe związki między tym wydarzeniem i czasami współczesnymi.

Obraz otoczonej Bożym światłem Maryi, wskazującej różaniec jako narzędzie do uzyskania pokoju na świecie, dramatyczna wizja piekła, wzywająca do refleksji nad horyzontem ludzkiego życia, piękny obraz wirującego słońca skonfrontowano ze współczesnymi sytuacjami, w których wiara, nadzieja i miłość inspirują postawy odwagi, bezgranicznego oddania i wytrwałości oraz modlitwy rozumianej jako spotkanie z Bogiem i bliźnimi.

W posługującym się współczesnym językiem sztuki spektaklu wykorzystano elementy wielu dziedzin sztuki: tańca, projekcji audiowizualnych, video mappingu, projekcji hologramowych, wizualizacji 3D; na scenie pojawiły się także figury wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu. W widowisku występują artyści różnych narodowości, którzy ukazują znaczenie i szeroki zasięg orędzia fatimskiego w naszych czasach.