» Książki

Książki

Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, tom I

Memórias Polaco I

Książka zawiera świadectwo dotyczące wydarzeń w Fatimie w 1917 r., spisane przez siostrę Łucję w czterech listach skierowanych do biskupa diecezji Leiria. Ten zbiór wspomnień opowiada o tym, czego ona oraz jej kuzyni Hiacynta i Franciszek doświadczyli i co przeżywali podczas objawień. Wspomnienia Łucji zawierają wiele informacji o dużej wartości historycznej; widząca dzieli się także doświadczeniem duchowym, które miało wpływ na liczne rzesze wiernych przez wiele dziesięcioleci.

Prezentowany tu tekst, którego manuskrypt znajduje się w archiwach diecezji Leiria-Fatima, został napisany w latach 1935-1941. Na całym świecie sprzedano już ponad milion egzemplarzy tej książki wydanej w wielu językach.

237 strony
Języki: portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski, węgierski, polski, niderlandzki, rumuński, chorwacki, indonezyjski, słowacki, czeski, łotewski, słoweński, ukraiński, rosyjski i arabski.Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, tom II

Memórias Polaco II

Drugi tom zawiera wspomnienia siostry Łucji spisane w latach: 1989 i 1993. Książka ukazuje życie codzienne widzących z Fatimy. W dwóch relacjach poświęconych swoim rodzicom Łucja przedstawia wspomnienia dotyczące rodziny; opisuje także atmosferę społeczną i religijną w Fatimie w czasie objawień w 1917 r.

194 strony
Języki: portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski, węgierski, polski.Przesłanie z Fatimy

Como Vejo a Mensagem Pol.

Wydana w 2006 r. książka zawiera jedne z najważniejszych pism siostry Łucji. Widząca opisuje, jak rozumie orędzie fatimskie z perspektywy czasu jaki minął od objawień. Jest to refleksja dojrzała i pogłębiona pod wpływem licznych wydarzeń, które miały miejsce po objawieniach w 1917 r. Warta podkreślenia jest świadomość z jaką Łucja wskazuje, że sednem orędzia z Fatimy jest centralne miejsce Boga w życiu człowieka wierzącego.

63 strony
Języki: portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski, węgierski, polski, niderlandzki i słoweński.apele orędzia fatimskiego

Apelos Polaco

Przez wiele lat do Karmelu w Coimbrze przysyłano tysiące listów z prośbami o wyjaśnienia dotyczące orędzia fatimskiego. Na te listy Łucja odpowiedziała książką Apele Orędzia Fatimskiego, która jest zbiorem tekstów pisanych przez wiele lat, a  wydanych w grudniu 2000 r.

300 stron
Języki: portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski, węgierski, polski, słoweński i arabski.błogosławieni franciszek i hiacynta

Bem-Aventurados Pol.

Mała, ilustrowana książeczka dla dzieci oparta jest na Wspomnieniach Siostry Łucji. Opowiadając o objawieniach w Fatimie, szczególny nacisk kładzie na słowa orędzia Anioła i Matki Boskiej skierowane do trojga pastuszków.

78 stron
Języki: portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski, węgierski, polski i słowacki.Franciszek i Hiacynta z Fatimy: dwie gwiazdy pośród nocy świata

Jacinta e Francisco Port.

„Dzieło jest w całości poświęcone najmłodszym błogosławionym w historii Kościoła. Autor nie ogranicza się do sporządzenia relacji z ich życia czy naszkicowania postaci rodzeństwa Marto, ale zmierza przede wszystkim do zgłębienia tajemnicy ukrytej w tych dwóch dziecięcych duszach; sięga do biblijnych korzeni, aby odsłonić współczesnemu światu znaczenie orędzia fatimskiego” (z przedmowy do wydania portugalskiego).

Poprzez tę obszerną (liczącą ponad 500 stron) monografię, zakonnik cysterski Jean-François de Louvencourt przedstawia swoje świadectwo i zainteresowanie orędziem fatimskim w ogólności, a duchowością pastuszków w szczególności. Książka ukazała się we Francji w 2010 r. W 2012 r. wydano wersję portugalską.

552 strony
Języki: portugalski i francuski.Wspomnienie o siostrze Łucji

A Memória que dela temos Port.

Autorką tej niewielkiej książeczki, napisanej po śmierci siostry Łucji, jest siostra Celina – przełożona Karmelu w Combrze. Opisuje ona wspomnienia z lat spędzonych z widzącą w klasztorze. W książce znajdujemy m.in. bardzo emocjonalne świadectwo z popołudnia 13 lutego 2005 r., kiedy trójka pastuszków ponownie spotkała się przed obliczem Boga i Matki Boskiej.

47 stron
Języki: portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski, węgierski, słoweński i łotewski.Fatima 1917-2000 – Historia Fatimy

Fátima 1917-2000

Książka Fatima 1917-2000 zawiera dokumentalno-fotograficzną rekonstrukcję historii Fatimy. Historię objawień i biografie widzących dokumentuje 310 zdjęć.

79 stron
Języki: portugalski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski i polski.Wynagradzająca Droga Krzyżowa

Via-Sacra Port.

Książka ks. Luísa Kondora zawiera refleksje poświęcone Drodze Krzyżowej. Ilustrowana zdjęciami z Drogi Krzyżowej w Valinhos, prezentującymi oryginalne płaskorzeźby autorstwa Marii Amélii Carvalheira da Silva.

40 stron
Język: portugalski.Czy chcecie ofiarować się Bogu? Wezwanie do odkupienia w orędziu fatimskim

Quereis O. A Deus Port.

Książka napisana przez ks. Luísa Kondora w ostatnich latach jego życia; wydana pośmiertnie (28.10.2011). Publikacja ta jest niczym duchowy testament, w którym ks. Luís Kondor przedstawił swoje rozmyślania i refleksje poświęcone orędziu, jakie Matka Boska pozostawiła pastuszkom.

252 strony
Języki: portugalski.1 / 212